• قالب خبری سلام

    پس تصمیم گرفتیم خودمان دست به کار شویم و قالبی را طراحی کنیم که تمام نیاز های یک سایت خبری را در خود داشته باشد و بالاخره قالب خبری سلام را طراحی کردیم.